پیش فاکتور ” Proforma-invoice ”

پیش فاکتور ” Proforma-invoice ”

برای آن که پیش فاکتور و فاکتور دارای اعتبار و به صورت رسمی باشد باید یک سری اطلاعات ضروری در آن ذکر شده باشد این موارد به وضوح در قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی بیان شده است:

  • ثبت تاریخ: این تاریخ زمان دقیق و جزیی معامله را بیان میکند و باعث می شود معامله شما از نظر قانونی و حقوقی دارای اعتبار شود.
  • مشخصات دقیق خریدار و فروشنده: هرچه این اطلاعات جزیی تر و دقیق تر بیان شوند بار حقوقی معامله را بالاتر میبرد.
  • مشخصات دقیق کالا: باید به صورت کامل این مشخصات بیان شود تا مشخص شود،چه کالایی ارائه شده است.
  • قیمت: باید قیمت یک واحد و همچنین قیمت کل که مجموع خرید آن کالا است بیان شود.
  • مهر و امضا: این عامل مهمترین عنصری است که باعث اعتبار بخشیدن به پیش فاکتور و فاکتور می شود.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره 09133666726 تماس حاصل فرمایید

×
خانم جدیدی
1 +