نحوه بهبود عملکرد صادراتی چگونه است؟

نحوه بهبود عملکرد صادراتی چگونه است؟

در دیدگاه مبتنی بر منابع، سازمان مجموعه منحصر به فردی از منابع است که عملکرد سازمانی را شکل می دهند. این منابع اگر درست استفاده شوند، ابتدا عملکرد را بهبود بخشیده و سپس به مزیت رقابتی پایدار تبدیل می شوند. ایده اصلی این نگرش در استراتژی صادرات و فروش بین الملل، آن است که می توان با استفاده دقیق و مناسب از منابع قدرتمند و منحصر به فرد شرکت و ترکیب آنها (قابلیت ها) شرایط مستعد و برتری پدید آورد و از رقبا متمایز شد.
عوامل بسیاری مانند:

 • ویژگی های مدیریتی
 • عوامل سازمانی
 • نیروهای محیطی
 • استراتژی صادرات
 • انتخاب بازار
 • بخش بندی و متغیرهای آمیزه بازاریابی
 • فرهنگ سازمانی پویا
 • اولویت مدیریت ارشد برای تجارت بین الملل
 • تعهد به صادرات
 • تمایل به ریسک پذیری
 • درک از رشد بالقوه مبتنی بر صادرات
 • فرصت های سود آوری
 • قابلیت های بازاریابی
 • برنامه ریزی صادرات و تحقیق و توسعه بر عملکرد صادرات اثر می گذارد.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره 09133666726 تماس حاصل فرمایید

×
خانم جدیدی
1 +