مدارک فریت بار

مدارک لازک جهت فریت بار مسافری به خارج از کشور

 

برای ارسال بار به خارج از کشور بصورت فریت بار ، مدارکی نیاز است، تا به گمرک ارائه شود تا بتوان مجوز فریت بار هوایی را اخذ نمود. مدارک لازم جهت ارسال بار هوایی به خارج از کشور بدین شرح میباشند:

  • پاسپورت مسافر
  • بلیط پرواز
  • پکینگ لیست
  • مجوزهای خاص برای کالاهای خاص

×
خانم جدیدی
1 +